Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen? Vult u dan uw gegevens op het onderstaande formulier in. Uiteraard bent u niet verplicht alle informatie in te vullen - als u uw contactgegevens achterlaat in het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Persoonlijke gegevens

Naam*:
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoon*:
E-mailadres*:


Onderzoekslocatie

Adres:
Plaatsnaam:

Huidige situatie:

Terreinoppervlak:

Toegankelijkheid:

Aanvullende informatie toegankelijkheid:

Ligging kabels / leidingen:
Geen kabels / leidingen op onderzoekslocatie aanwezig

Onder- of bovengrondse brandstoftank(s)
aanwezig:

Oppervlakte perceel in m2 (evt. schatting):

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 (evt. schatting):

Aanvullende informatie onderzoekslocatie:


Soort onderzoek

Geotechnisch onderzoek (sonderen, normaliter nodig bij nieuwbouw of uitbreiding bestaande bebouwing):

Afmetingen nieuwbouw of uitbreiding,
m X m (schatting):

Funderingsadvies (overeenkomstig met
NEN 6740 & NEN 6744)?:

Toegankelijkheid voor een sondeerwagen
(de onderzoeksmethoden zijn afhankelijk van
de toegankelijkheid van de onderzoekslocatie):

Aanvullende informatie toegankelijkheid:

Milieutechnisch onderzoek:

Keuze onderzoek
(meerdere antwoorden mogelijk):

Anders, namelijk:

Reden onderzoek
(meerdere antwoorden mogelijk):

Anders, namelijk: